Bestuurder persoonlijk aansprakelijk voor niet afdragen pensioenpremie

16 augustus 2022 | Ondernemingsrecht

Als in de arbeidsovereenkomst, cao en Pensioenwet staat dat de bestuurder van een vennootschap pensioenpremies moet afdragen en hij doet dat niet, is hij daarvoor al snel persoonlijk aansprakelijk.

Zeven mensen werken bij een stichting die een Expertisecentrum Buitengebied en Dierhouderij exploiteert. Later wordt dit overgenomen door een vennootschap. Als deze failliet gaat ontdekken de werknemers dat zij geen pensioen hebben opgebouwd. Dat nemen ze de werkgever/bestuurder ernstig kwalijk. Die stelt echter dat hem geen persoonlijk ernstig verwijt kan worden gemaakt dat er geen uitvoeringsovereenkomst is gesloten met een pensioenfonds of pensioenverzekeraar, en dat geen pensioenpremies extern zijn afgedragen.

Aansprakelijk

De bestuurder heeft zich wel ingespannen om een uitvoeringsovereenkomst te sluiten, maar het pensioenfonds had dit geweigerd. Een pensioenverzekeraar eiste een borgstelling van 80.000 euro, maar dat bedrag kon de bestuurder niet betalen. En toen het later met het pensioenfonds toch lukte, kon de bestuurder het voor de pensioenafdracht benodigde bedrag niet voldoen. De rechtbank Limburg oordeelt dat de bestuurder aansprakelijk is, die vervolgens naar het gerechtshof ’s-Hertogenbosch stapt.

Pensioenwet

Uitgangspunt is, aldus het hof, dat een bestuurder van een vennootschap persoonlijk jegens een schuldeiser van de vennootschap aansprakelijk kan zijn indien de bestuurder heeft bewerkstelligd of toegelaten dat de vennootschap haar wettelijke of contractuele verplichtingen niet nakomt. Hoe onzorgvuldiger de bestuurder was, des te ernstiger het persoonlijk verwijt zal zijn. Deze vennootschap was op grond van de arbeidsovereenkomsten met de werknemers, de cao en de Pensioenwet verplicht een uitvoeringsovereenkomst te sluiten en premies af te dragen. Dat is niet gebeurd.

Nalatig

Dat de bestuurder zich ‘inspande’ om een pensioenvoorziening te regelen, is niet voldoende. Dat het pensioenfonds dit aanvankelijk weigerde, heeft de man niet onderbouwd, zodat het hof ervan uitgaat dat er geen weigering was. Bijna een jaar na de overname was er nog geen uitvoeringsovereenkomst. Door zo te handelen – eigenlijk: door zo nalatig te zijn – heeft hij de werknemers ook nog eens de mogelijkheid ontnomen om een beroep te doen op overneming van premiebetaling door het UWV. Ook dit is een belangrijk verwijt dat de bestuurder kan worden gemaakt. De door de pensioenverzekeraar gevraagde borgstelling maakt de bestuurder ook niet hard, en ook niet dat hij financieel niet in staat was de pensioenpremies af te dragen. Een administratie laat hij het hof niet zien.

Ernstig verwijtbaar

Opgeteld: de bestuurder heeft ernstig verwijtbaar gehandeld. Ook het werkgeversdeel werd niet afgedragen. De bestuurder is aansprakelijk voor de schade die de zeven werknemers daardoor hebben geleden. Die bedraagt in totaal 158.000 euro.

ECLI:NL:GHSHE:2022:2684

 

Bron:Hof Den Bosch| jurisprudentie| ECLI:NL:GHSHE:2022:2684| 15-08-2022