Bestelknop op website moet vermelden dat consument moet betalen

16 augustus 2022 | Overeenkomstenrecht

Het lijkt evident: wie iets koopt op internet en op de bestelknop klikt, moet betalen. Toch moet de betaalverplichting nadrukkelijk op de bestelknop vermeld staan. Dat bepaalde de rechtbank Overijssel in een zaak van een webshop tegen een consument.

In deze zaak eist de webshop dat de consument het bedrag betaalt van een product dat via internet is besteld. De bestelling betreft een ‘overeenkomst op afstand’ tussen een handelaar (webshop) en een consument. De webshop moet bij het sluiten van zo’n overeenkomst voldoen aan de wettelijke (pre)contractuele informatieplichten zoals die staan vermeld in het Burgerlijk Wetboek. In deze procedure moet de webshopeigenaar bewijzen dat aan de essentiële informatieplichten is voldaan. Als sprake is van een voldoende ernstige schending van zo’n informatieplicht moet de rechter een sanctie toepassen.

Betalingsverplichting

Volgens het Burgerlijk Wetboek moet een webshop het elektronische bestelproces zo inrichten dat de consument een aanbod pas kan aanvaarden als hem volstrekt duidelijk is gemaakt dat zijn bestelling een betalingsverplichting inhoudt. Een bestelkop moet een ondubbelzinnige formulering bevatten die goed leesbaar is en waaruit blijkt dat het plaatsen van een bestelling ertoe leidt dat ook moet worden betaald. Een overeenkomst die in strijd met deze wettelijke verplichting tot stand komt, is vernietigbaar.

Arrest

Om te beoordelen of een webshop aan deze verplichting heeft voldaan, moet alleen rekening worden gehouden met de woorden op de bestelknop waarmee de consument het bestelproces afrondt. Dat is in april 2022 bepaald in arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie. Er mag geen acht worden geslagen op de verdere omstandigheden van het bestelproces.

‘Bevestig bestelling’

In de zaak bij de rechtbank Overijssel blijkt dat op de bestelknop van de webwinkel de woorden ‘Bevestig bestelling’ staan. Daarmee is, zo vindt de kantonrechter, geen duidelijke mededeling gedaan dat de consument met het aanklikken van die knop een betalingsverplichting aangaat. Er is dan ook niet voldaan aan de wettelijke verplichting. De kantonrechter is wettelijk verplicht om de overeenkomst te vernietigen. Zo oordeelde eerder de Hoge Raad al en het wordt ook duidelijk uit de conclusie van de advocaat-generaal bij de Hoge Raad. De consument hoeft daarom de hoofdsom die de webshop wil ontvangen niet te betalen. De webwinkel kan niet op de vernietiging reageren. De vernietiging van de overeenkomst is in de wet opgenomen en moet door de rechter ambtshalve worden toegepast.

ECLI:NL:RBOVE:2022:2093

 

Bron:Rechtbank Overijssel| jurisprudentie| ECLI:NL:RBOVE:2022:2093| 15-08-2022