Belastingschulden laten oplopen door eigen toedoen? Schuldsanering niet mogelijk

15 november 2022 | Insolventierecht

Een ondernemer bevindt zich in een problematische schuldensituatie. Hij wil worden toegelaten tot de wettelijke schuldsaneringsregeling (Wsnp), om zo over enkele jaren weer met een schone lei verder te kunnen. De schulden betreffen een boete, schadevergoedingen en belastingachterstanden.

Om te worden toegelaten tot de Wsnp moet zijn voldaan aan enkele voorwaarden. Zo moet er sprake zijn van een problematische schuldensituatie. Ook moet de verzoeker te goeder trouw zijn geweest bij het ontstaan en het onbetaald laten van de schulden. Verder moet de rechtbank ervan overtuigd zijn dat de verzoeker zal voldoen aan de verplichtingen van de Wsnp, zoals solliciteren en zo veel mogelijk uren werken. Er is ook een duidelijke afwijzingsgrond: als de schulden voortvloeien uit een onherroepelijke strafrechtelijke veroordeling staat de weg naar de Wsnp niet meer open.

Geldboete

Dat laatste is het geval bij een ondernemer die een forse schuldenlast heeft opgebouwd. Hij heeft twee keer een taakstraf opgelegd gekregen. De eerste keer kwam daar een geldboete van € 1.000 euro bovenop, de tweede keer moest hij vier schadevergoedingsmaatregelen betalen, samen bijna € 10.000. Alleen hierom al kan hij niet worden toegelaten tot de Wsnp.

Belastingschuld

Ook zonder de strafrechtelijke veroordeling was er voor deze ondernemer geen plaats in de Wsnp. Een groot deel van de schuldenlast is niet te goeder trouw ontstaan. Hij moet de Belastingdienst nog € 28.172 aan inkomstenbelasting en € 56.006 aan omzetbelasting betalen. De man heeft toegegeven dat hij belastingaangiftes steeds uitstelde of te laat invulde. De ontvangen (maar niet afgedragen) omzetbelasting gebruikte hij voor zijn bedrijf. Door zo te handelen heeft hij willens en wetens belastingschulden laten ontstaan, waardoor de Wsnp onbereikbaar is geworden.

Sollicitatieverplichting

Ook verwacht de rechtbank niet dat de ondernemer aan de verplichtingen uit de Wsnp zal voldoen. Hij heeft nu een uitkering op grond van de Participatiewet. Hij beweert dat hij psychisch en fysiek niet kan werken, maar dit heeft hij niet aangetoond. Hij is door de gemeente niet van zijn sollicitatieverplichting vrijgesteld, hij heeft geen uitkering op grond van arbeidsongeschiktheid en er is geen medisch keuringsrapport waaruit arbeidsongeschiktheid blijkt. Zo zal hij nooit aan de verplichtingen uit de Wsnp kunnen voldoen. Zijn verzoek wordt om al die redenen afgewezen.

ECLI:NL:RBDHA:2022:11510

Bron:Rechtbank Den Haag| jurisprudentie| ECLI:NL:RBDHA:2022:11510 C/09/636029 / FT RK 22/691| 02-11-2022