Automobilist kan niet naar eigen inzicht van verkeersregels afwijken

9 augustus 2022 | Bestuursrecht

Wegwerkzaamheden, omrijden, drukte, tijdverlies. Heel vervelend en het hoort erbij. Wat er niet bij hoort is dan maar een verboden weggetje te kiezen om aan de chaos te ontsnappen.

Een automobilist krijgt een bekeuring van 95 euro, omdat hij een blauw rond bord met witte pijl heeft genegeerd. Formeel: rijden in strijd met het gebod tot het volgen van de aangegeven rijrichting. Bij de kantonrechter (rechtbank Overijssel) voert de man aan dat de ‘rechtspraak in Nederland helemaal is vervreemd van het dagelijks leven’. Hij is accountmanager, rijdt ongeveer 70.000 kilometer per jaar en maakt regelmatig verkeerssituaties mee die vergen dat je handelt. Dan kún je de verkeersregels niet volgen.

‘Alles stond vast’

In dit geval vonden er werkzaamheden plaats aan een weg. Er stond ‘iemand’ die het verkeer een andere kant op stuurde, omdat rechtdoor geen optie was. Een omleidingsroute werd niet aangegeven. Zo kwam de automobilist op een weg vol zoekend verkeer. De weg waar iedereen naartoe werd geleid was niet geschikt voor zoveel voertuigen. Alles stond vast en niemand kon meer een kant op. De automobilist besloot toch af te slaan, om erger te voorkomen. Hij was er zeker van dat dit veilig kon. In plaats van het verkeer te regelen, besloot een agent de automobilist te bekeuren. Na een stopteken meteen aankondigen dat hij een bon kreeg: dat vond de automobilist intimiderend en over de top. Tot zover zijn verhaal. De kantonrechter is er snel klaar mee: de bekeuring is terecht. De automobilist stapt naar het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

Terecht bekeurd

Het hof maakt duidelijk dat klachten over de handelwijze van de politieambtenaar die de sanctie heeft opgelegd buiten deze procedure vallen. Daarvoor moet de automobilist zich maar wenden tot de korpschef. De automobilist erkent het gebodsbord te hebben genegeerd en te hebben afgeslagen in plaats van rechtdoor te rijden. Dat is in strijd met de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv). Werken aan een weg komt nooit gelegen, weggebruikers moeten daar rekening mee houden. Het hof is het niet eens met de visie van de man dat het hem vrij stond naar eigen inzicht van de verkeersregels af te wijken. De gevolgen van die handeling komen voor zijn rekening. Dat hij daarbij geen gevaar of hinder voor het overige verkeer heeft veroorzaakt, betekent niet dat de sanctie achterwege kan blijven. De kantonrechter zag het juist, de man moet de boete betalen.

ECLI:NL:GHARL:2022:5794

 

Bron:Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden| jurisprudentie| ECLI:NL:GHARL:2022:5794| 08-08-2022