Auto verkocht? Verzekering opzeggen!

24 december 2021 | Overeenkomstenrecht

Wie zijn auto verkoopt zonder dit door te geven aan de verzekeraar, moet de premie blijven betalen. De autoverzekering eindigt immers niet automatisch bij verkoop.

Een man sluit in april 2020 een autoverzekering af. Op grond van deze overeenkomst moet hij maandelijks verzekeringspremie betalen. In de algemene voorwaarden staat onder andere dat hij ‘zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen zestig dagen’ wijzigingen moet doorgeven, zoals over de woonplaats van de verzekerde en de regelmatige bestuurder.

Op 26 oktober 2020 beëindigt de verzekeraar de polis plotseling, en hij vordert nog 384 euro van de verzekerde. De verzekerde heeft sinds juni 2020 immers geen verzekeringspremie meer betaald. Zijn verklaring: hij heeft op 23 september 2020 de auto verkocht en dat doorgegeven aan de rijksdienst voor het wegverkeer RDW. Sindsdien staat de auto niet meer op zijn naam. Hij wil wel de premie nog tot die dag betalen. Na 23 september 2020 is hij geen premie meer verschuldigd, vindt hij.

Premie blijven betalen

De Rotterdamse kantonrechter ziet dat toch anders. De wijziging van de tenaamstelling van de auto leidt niet automatisch tot het einde van de autoverzekering. De man had de verzekeraar op de hoogte moeten brengen van de wijziging van de tenaamstelling. Nu dat niet is gebeurd – de verzekeraar hoorde er pas van toen de man werd gesommeerd zijn achterstallige premie te betalen – is de overeenkomst ook na 23 september 2020 blijven doorlopen en moet de man de premie blijven betalen. Nadat de auto bij een andere verzekeraar was aangemeld, heeft de eerste verzekeraar de overeenkomst beëindigd. Tot die dag (26 oktober) moet de man de premie dan ook betalen, oordeelt de kantonrechter.

Incassokosten

De vordering was al overgedragen aan een gerechtsdeurwaarder. Die had, vindt de man, onderzoek moeten doen naar de tenaamstelling van de auto, zodat incasso- en proceskosten bespaard hadden kunnen worden. Daar gaat de kantonrechter aan voorbij: het is de verantwoordelijkheid van de verzekeringnemer om de verzekeraar in te lichten over de wijziging van de tenaamstelling. De deurwaarder staat hier geheel buiten. De man moet de achterstallige premie betalen, maar ook de wettelijke rente hierover, de buitengerechtelijke incassokosten én, omdat hij in het ongelijk is gesteld, de proceskosten: in totaal 875 euro.

ECLI:NL:RBROT:2021:12981

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2021:12981

Bron: Rechtbank Rotterdam | jurisprudentie | 02-01-2022