Assurantietussenpersoon heeft ook een zorgplicht

2 maart 2022 | Overeenkomstenrecht

Als een assurantietussenpersoon voor een cliënt een verzekering wil aanvragen, staat het hem niet vrij om vragen over het strafrechtelijk verleden van die cliënt naar goeddunken in te vullen. Dat moet hij met de cliënt bespreken. Anders kan hij persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die de cliënt lijdt.

Een man, eigenaar van een woning, vraagt zijn assurantietussenpersoon een opstalverzekering, een inboedelverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Op het aanvraagformulier moeten vragen worden ingevuld over het verzekeringsverleden en strafrechtelijk verleden van de man. De assurantietussenpersoon bespreekt dat niet met de man en beantwoordt de vragen zelf ontkennend.

Als er later in zijn huis brand uitbreekt, doet de man een beroep op zijn verzekering. Aan de schade-onderzoeker laat hij weten dat een verzekeraar ooit een verzekering heeft opgezegd (hij betaalde de premie niet) en dat hij een taakstraf van 40 uur heeft gekregen voor 50 hennepplantjes in de kelder van zijn huidige woning. Dat alles stond niet op het aanvraagformulier, terwijl dit wel ingevuld had moeten worden. De verzekeraar weigert de brandschade te vergoeden: de man heeft niet alles eerlijk opgebiecht.

Tekortgeschoten

Bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant stelt de man zijn assurantietussenpersoon aansprakelijk voor de schade die hij door diens handelen heeft geleden. De rechtbank oordeelt dat de tussenpersoon toerekenbaar is tekortgeschoten in zijn zorgplicht. De assurantietussenpersoon gaat in hoger beroep.

Zorgplicht

Het hof ’s-Hertogenbosch stelt dat een assurantietussenpersoon zijn werkzaamheden dient te verrichten met de zorg die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend assurantiepersoon in gelijke omstandigheden mag worden verwacht. Indien de tussenpersoon niet over voldoende gegevens beschikt of er niet van mag uitgaan dat de gegevens waarover hij beschikt (over zijn cliënt) volledig en juist zijn, dient hij daarnaar bij zijn cliënt te informeren. Dit geldt ook bij feiten die zien op een eventueel strafrechtelijk verleden, en zelfs als mag worden verwacht dat de cliënt daarover niet alles wil vertellen.

Schade vergoeden

Dat alles heeft de assurantietussenpersoon niet gedaan. Hij vulde het formulier zelf in, met onjuiste gegevens, en heeft de man daar niet naar gevraagd. Hij heeft hem ook niet gemeld dat hij de vragen negatief heeft beantwoord. Zo heeft hij zijn zorgplicht geschonden, wat ertoe heeft geleid dat de man schade heeft geleden. Hij kreeg immers niets uitgekeerd van zijn verzekeraar. In een nadere procedure moet de hoogte van de schade worden vastgesteld.

ECLI:NL:GHSHE:2022:526

Bron: Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch | jurisprudentie | ECLI:NL:GHSHE:2022:526 | 01-03-2022