Architect is niet aansprakelijk voor gebreken door onjuiste uitvoering bouw

14 februari 2024 | Overeenkomstenrecht

Een architect krijgt de opdracht van twee woningeigenaren om een woning te ontwerpen. Later blijken er verschillende gebreken aan de woning. De eigenaren proberen de schade daarvan te verhalen op de architect.

Twee woningeigenaren schakelen een architect in voor ontwerpwerkzaamheden. Ze sluiten voor die ontwerpwerkzaamheden een overeenkomst met de architect. In deze overeenkomst wordt ook afgesproken dat de architect aanwezig is bij bouwvergaderingen, de bouwplaats regelmatig bezoekt en de esthetische kwaliteit en uitgangspunten van het ontwerp bewaakt. Later zijn er diverse gebreken aan de woning. Plafonds zijn bijvoorbeeld te laag, er blijft te veel water op het dak staan en de garage is niet goed gesitueerd. De woningeigenaren proberen bij de rechtbank Rotterdam de schade te verhalen op de architect.

Bouwdirectie

De woningeigenaren zeggen dat de schade is ontstaan doordat de architect de taak had van bouwdirectievoerder en deze niet goed heeft uitgevoerd. De architect had op basis van de overeenkomst de kwaliteit van het uitgevoerde werk van de aannemer moeten controleren. 

Haviltex

De rechtbank onderzoekt de uitleg van de overeenkomst tussen de eigenaren en de architect aan de hand van het Haviltex-criterium. Op basis van dit criterium moet bij de uitleg van een overeenkomst niet alleen worden gekeken naar de betekenis van de tekst, maar ook naar de betekenis die partijen – in de gegeven omstandigheden en op basis van hetgeen zij over en weer van elkaar mochten verwachten – aan die tekst mochten toekennen. De rechtbank concludeert op basis daarvan dat partijen bij het aangaan van de overeenkomst geen uitgebreide, controlerende rol voor de architect voor ogen hadden. Dit blijkt uit de omschrijving van de werkzaamheden in de overeenkomst en de opbouw van het offertebedrag. Dat de architect misschien werkzaamheden heeft verricht die verder gingen dan wat op grond van de overeenkomst moest, betekent niet dat hij andere dan de overeengekomen contractuele verantwoordelijkheden op zich nam. De architect kan op basis van de overeenkomst dan ook niet worden aangesproken op eventuele gebreken in de uitvoering van de bouwwerkzaamheden; daarvoor is de aannemer aansprakelijk.

Ontwerpwerkzaamheden

De architect was op basis van de overeenkomst uiteraard wel verantwoordelijk voor de juistheid van de ontwerptekeningen. De rechtbank vindt echter ook daarin geen grond voor aansprakelijkheid van de architect. De door de woningeigenaren gestelde gebreken zijn geen gevolg van het onjuist uitvoeren van de ontwerpwerkzaamheden van de architect. De architect hoeft de schade van de woningeigenaren niet te vergoeden. 

ECLI:NL:RBROT:2024:347

Bron:Rechtbank Rotterdam| jurisprudentie| ECLI:NL:RBROT:2024:347 C/10/647551 / HA ZA 22-907| 16-01-2024