Arbeidsvoorwaarden gaan via vakorganisaties, niet via het bedrijf

8 december 2021 | Ondernemingsrecht

Omdat een postbedrijf moet bezuinigen, wordt het aantal postdepots verminderd. Postbezorgers moeten daardoor verder reizen om de post op te halen en hun pauzes schieten erbij in. De ondernemingsraad wil dat hiervoor wordt betaald. Het postbedrijf weigert dat.

Omdat er minder post te bezorgen is, besluit het postbedrijf het aantal depots waar postbezorgers de te bezorgen post moeten ophalen te verminderen. Zij moeten gemiddeld een kleine vijf minuten verder reizen naar hun depot. Ook worden de diensten bijna twee keer zo lang (meer adressen), deels ook buiten de wijk waar de postbezorger zelf woont. Een wc-bezoek of even een koffiepauze thuis tijdens het werk is dan niet meer mogelijk.

De ondernemingsraad meent dat het postbedrijf te weinig rekening houdt met de nadelige gevolgen voor de postbezorgers en eist bij de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam dat dit besluit wordt ingetrokken. Er is ook sprake van rechtsongelijkheid, omdat postbezorgers anders (‘slechter’) worden behandeld dan postbodes, mensen die vóór 2003 zijn aangenomen.

Arbeidsvoorwaarden

In feite eist de ondernemingsraad betaalde koffiepauzes voor de postbezorgers. Volgens het postbedrijf zijn deze pauzes onderdeel van de arbeidsvoorwaarden die in het cao-overleg met de vakorganisaties moeten worden afgesproken. Het postbedrijf heeft daarover geen zeggenschap en de ondernemingsraad dus geen medezeggenschap. Postbezorgers hebben een eigen cao en daarin is de betaalde pauze niet geregeld.

Afwijkende afspraken

De Ondernemingskamer moet beoordelen in welke mate het postbedrijf andere afspraken kan maken met en over postbezorgers. Maar postbezorgers, met hun eigen cao, zijn altijd uitgezonderd geweest van een betaalde pauze. Slechts gewerkte tijd wordt uitbetaald. Omdat de cao een standaardkarakter heeft kan het postbedrijf hierover geen afwijkende afspraken met de ondernemingsraad maken, ook niet als de werkzaamheden veranderen, zoals nu het geval is. Kortom, het postbedrijf had in redelijkheid tot dit besluit kunnen komen. Dat geldt ook voor de extra reistijd naar de depots. Daarover worden nog extra afspraken gemaakt met de vakorganisaties, zodat het postbedrijf in redelijkheid heeft kunnen besluiten om deze reistijd niet te belonen.

ECLI:NL:GHAMS:2021:3698

Bron: Hof Amsterdam | jurisprudentie | 07-12-2021