Alleen bijzondere curator kan verzoek indienen over ontkenning vaderschap

12 september 2023 | Personen- en familierecht

Na het overlijden van haar geregistreerd partner wil een vrouw het vaderschap van die partner laten ontkennen. Een ander is namelijk de biologische vader van haar kinderen, stelt zij. De rechtbank oordeelt dat haar verzoek niet-ontvankelijk is.

Een man en een vrouw waren geregistreerd partners en kregen twee kinderen die door de man zijn erkend. Als zij nog jong zijn, overlijdt de man. De moeder had toen al vier kinderen. Hun vader is de broer van de man, van wie zij is gescheiden. Negen jaar na het overlijden van de man dient de vrouw twee verzoeken in bij de rechtbank Noord-Holland. Zij wil dat het vaderschap wordt ontkend en dat de door de man gedane erkenning van de twee kinderen wordt vernietigd. De reden: niet de man maar zijn broer – de vroegere echtgenoot – is de biologische vader van de twee kinderen. Nu de man is overleden, wil de vrouw de juridische werkelijkheid in overeenstemming brengen met de biologische werkelijkheid. De broer zou de twee kinderen alsnog willen erkennen.

Afstammingskwesties

De rechtbank stelt vast dat de moeder de verzoeken niet namens haarzelf doet, maar namens de kinderen. Omdat zij is belast met het eenhoofdig gezag, kan zij namens de kinderen optreden in juridische procedures. Maar deze twee verzoeken – ontkenning van het vaderschap en vernietiging van de erkenning – kan zij niet indienen. Om minderjarige kinderen te beschermen moeten kinderen in afstammingskwesties worden vertegenwoordigd door een bijzondere curator die door de rechtbank is benoemd. De belangen van het kind kunnen immers strijdig zijn met de belangen van de wettelijk vertegenwoordigers. Alleen de curator mag voor een kind een verzoek over afstammingskwesties indienen, en niet de moeder. Deze moeder is dus in haar verzoeken niet-ontvankelijk.

Dna-onderzoek

In deze zaak, die speelt vóór 2014, was de man bij de geboorte van de kinderen als geregistreerd partner niet van rechtswege hun juridisch vader – dat geldt sinds 2014 wel zo. Hij werd pas juridisch vader toen hij de kinderen erkende. Nu het vaderschap is ontstaan door erkenning, kan dit alleen door vernietiging van die erkenning teniet worden gedaan, dus niet door ontkenning van het vaderschap. Omdat een verzoek tot vernietiging van de erkenning door de moeder niet kan slagen (vanwege de bescherming van de kinderen), moet ook dit worden overgenomen door de bijzondere curator. Daarvoor is wel eerst dna-onderzoek nodig, zodat wordt vastgesteld dat de broer van de man de biologische vader van de twee kinderen is. Zo komt vast te staan dat de man niet hun biologische vader is, wat een voorwaarde is voor de vernietiging van de erkenning. Is die erkenning eenmaal vernietigd, dan kan de broer de kinderen erkennen. De rechtbank houdt de zaak aan: de moeder moet met dna-onderzoek aantonen dat de broer de biologische vader van de kinderen is.

ECLI:NL:RBNHO:2023:7043

Bron:Rechtbank Noord-Holland| jurisprudentie| ECLI:NL:RBNHO:2023:7043 C/15/337042 / FA RK 23-835| 23-07-2023