Akkoord over werkzaamheden kan al een opdracht inhouden

30 november 2021 | Vastgoed

Had het ene bedrijf wel of geen opdracht aan een ander bedrijf gegeven om bepaalde werkzaamheden uit te voeren? De rechtbank reconstrueert de onderlinge e-mails.

Een timmerbedrijf en een constructiebedrijf worden ingehuurd om een voormalige kerk om te bouwen tot een hotel. Het constructiebedrijf is verantwoordelijk voor het dak. Dat dak laat regenwater door, waardoor er waterschade ontstaat aan de units (kamers) die het timmerbedrijf had gerealiseerd. Voor het herstel van die schade (62.500 euro) stuurt het timmerbedrijf een rekening naar het constructiebedrijf. Dit bedrijf betaalt niet. De eigenaar zegt dat hij het timmerbedrijf nooit opdracht heeft gegeven voor de herstelwerkzaamheden.

Overeenstemming

De rechtbank Noord-Holland, die over dit geschil moet oordelen, reconstrueert de afspraken tussen de twee bedrijven. Partijen hebben overleg gehad over het herstelwerk. Er leek overeenstemming te zijn en het timmerbedrijf vroeg om een opdrachtbon. Wanneer later nog een unit beschadigd blijkt, vraagt het timmerbedrijf nogmaals om de opdracht. De werkzaamheden zijn door het constructiebedrijf immers akkoord bevonden, zo blijkt uit onderlinge mails. Maar dan laat het constructiebedrijf weten dat er toch geen opdracht komt en dat de kwestie via de verzekering moet worden geregeld.

Volgens de rechtbank mocht het timmerbedrijf vanwege de mails ervan uitgaan dat het constructiebedrijf de herstelopdracht zou geven. Althans: het timmerbedrijf had mogen begrijpen dat er sprake was van een opdracht en dat hij op kosten van het constructiebedrijf het herstel mocht uitvoeren.

Offerte

Het constructiebedrijf blijft zich hiertegen verzetten. Als er al een opdracht was, dan moet die zo worden gelezen dat het ging om twee units en niet om alle beschadigde units. Maar ook dat ziet de rechtbank anders. Het was, zo blijkt uit een e-mail, de bedoeling van partijen om te beginnen met het herstel van twee units om zo meer inzicht te krijgen in de daadwerkelijke herstelkosten van alle units. Deze e-mail geldt als een offerte, waartegen het constructiebedrijf niet heeft geprotesteerd. Het constructiebedrijf protesteerde ook niet tegen de hoogte van het herstelbedrag en stelde er geen vragen over, zodat het timmerbedrijf ervan uit mocht gaan dat het constructiebedrijf akkoord was en de opdracht had gegeven. Die moet dan ook betalen.

ECLI:NL:RBNHO:2021:10271

Bron: Rechtbank Noord-Holland | jurisprudentie | ECLI:NL:RBNHO:2021:10271 C/15/304291 / HA ZA 20-404 | 16-11-2021