Adoptie moet in het belang van het kind zijn

23 februari 2023 | Personen- en familierecht

Het komt vaker voor: na een echtscheiding trouwt de moeder met een nieuwe partner. De stiefvader wil het kind adopteren, omdat het kind van de echte vader niks te verwachten heeft. Rechters behandelen dergelijke verzoeken met grote terughoudendheid. Zo ook in deze zaak.

Een man en een vrouw hebben samen twee minderjarige kinderen. Alleen de vrouw oefent het gezag uit. De man heeft de kinderen wel erkend. De ouders zijn uit elkaar en de vrouw is daarna opnieuw getrouwd. Sinds zijn vierde heeft het kind geen contact met zijn vader. In dat huwelijk was sprake van geweld en stalking. De nieuwe partner wil het jongste kind adopteren. De vader verzet zich hiertegen, maar het kind, inmiddels 12 jaar, wil dit wel.

Kennelijk belang

Een stiefouder kan alleen een verzoek tot adoptie indienen als hij of zij ten minste drie aaneengesloten jaren – onmiddellijk voorafgaand aan de indiening van het verzoek – met de ouder heeft samengeleefd. Aan die voorwaarde is hier voldaan. Het verzoek wordt alleen toegewezen als dit in het kennelijk belang van het kind is en als vaststaat dat het kind niets meer van zijn ouder (hier de vader) heeft te verwachten.

Identiteit

De rechtbank Noord-Nederland constateert dat de stiefvader en de moeder het niet belangrijk vinden voor de ontwikkeling van het kind dat hij zijn vader leert kennen. Zij houden het negatieve beeld dat het kind van zijn vader heeft in stand. Maar het kind moet wel de kans krijgen zijn identiteit te ontlenen aan zijn biologische vader.

Juridische gevolgen

De rechtbank vraagt zich ook af of het kind voldoende beseft wat de rechtsgevolgen zijn van adoptie. Dan houden de familierechtelijke betrekkingen tussen hem en zijn vader en diens bloedverwanten op te bestaan. De moeder en stiefvader hebben hem die juridische gevolgen niet duidelijk gemaakt. Ook erfrechtelijk heeft het kind dan een andere positie ten opzichte van zijn vader en diens familie dan zijn oudere broer, die wel regelmatig contact met hun vader heeft. Beide broers hebben dan, na de adoptie van de jongste, een andere vader.

Adoptieverzoek afgewezen

De rechtbank heeft niet de overtuiging dat adoptie in het belang van het kind is. Dat is pas het geval als het kind zijn keuze op grond van een realistisch beeld van zijn vader kan maken, op een leeftijd waarop hij daartoe beter in staat is. Ook al heeft het kind waarschijnlijk niets van zijn vader te verwachten – hij speelde geen rol in de opvoeding en verzorging en draagt ook financieel niet bij –, wordt het adoptieverzoek toch afgewezen.

ECLI:NL:RBNNE:2023:383

Bron:Rechtbank Noord-Nederland| jurisprudentie| ECLI:NL:RBNNE:2023:383| 22-02-2023