Adoptie door ongehuwde duomoeder wordt toegewezen

19 oktober 2022 | Personen- en familierecht

Een ongehuwde duomoeder krijgt niet automatisch gezag of juridisch ouderschap over een kind van wie de donor bekend is. Wel kan zij juridisch ouder worden door het kind te adopteren.

Twee vrouwen hebben sinds mei 2016 een relatie en zijn van plan met elkaar te trouwen. In 2020 heeft het stel al een kind gekregen, dat door de niet-biologische moeder geadopteerd is. Het kind is verwekt met behulp van een donor die bij de vrouwen bekend is. Hij heeft schriftelijk verklaard geen belanghebbende te willen zijn in de adoptieprocedure. Aangezien alleen de biologische moeder van rechtswege belast is met het gezag over het kind, dient de partner van de moeder nu een verzoek tot adoptie van het kind in.

Belang van kind

De rechtbank Noord-Holland oordeelt daarover als volgt. Een verzoek tot adoptie kan alleen worden toegewezen als de adoptie in het kennelijk belang van het kind is en op het tijdstip van het adoptieverzoek vaststaat en als voor de toekomst redelijkerwijs te voorzien is dat het kind niets meer van zijn ouder(s) in de hoedanigheid van ouder te verwachten heeft, zo staat er in artikel 227 van het Burgerlijk Wetboek (BW).

Op basis van de in deze procedure overlegde documenten blijkt dat de adoptie in het belang van het kind is, aldus de rechtbank. Ook aan de voorwaarden van artikel 228, dat onder meer bepaalt dat het kind minderjarig is en geen van de ouders het verzoek tegenspreekt, is voldaan, en de Raad voor de Kinderbescherming heeft laten weten geen bezwaar te hebben tegen de gevraagde adoptie. Het verzoek wordt daarom toegewezen.

Gezag

Artikel 1:229, vierde lid, BW bepaalt: ‘De adoptiefouders die niet met elkaar zijn gehuwd of door een geregistreerd partnerschap zijn verbonden oefenen door adoptie het gezag over de geadopteerde gezamenlijk uit.’ De vrouwen zullen daarom gezamenlijk belast worden met het gezag over het kind, zo beslist de rechtbank.

Geslachtsnaam

Omdat het kind is geboren binnen de relatie van de twee vrouwen, en al voor de geboorte om de adoptie is gevraagd, werkt de adoptie terug tot het tijdstip van geboorte, aldus de rechtbank. De keuze die voor de naam van het eerste kind van dezelfde ouders is gemaakt, is beslissend voor alle volgende kinderen. Dit kind zal daarom dezelfde geslachtsnaam krijgen als het eerste kind van het stel.

ECLI:NL:RBNHO:2022:8565

Bron:Rechtbank Noord-Holland| jurisprudentie| ECLI:NL:RBNHO:2022:8565, C/15/328239 / FA RK 22-2319| 18-10-2022