Administratiekantoor verplicht documenten te verstrekken aan curator

8 april 2024 | Insolventierecht

Is een administratiekantoor, dat de boekhouding verzorgde van een failliet bedrijf, verplicht alle papieren kosteloos aan de curator te verstrekken? Ja dat moet, oordeelde de voorzieningenrechter.

Een bedrijf dat de boekhouding liet verzorgen door een administratiekantoor wordt failliet verklaard. De curator vraagt bij het kantoor de administratie op. Die heeft hij nodig voor de loongarantieregeling voor de 85 personeelsleden van het bedrijf. Het UWV kan zonder loonadministratie hun uitkering niet vaststellen. De administratie is ook nodig om de oorzaken van het faillissement te achterhalen.

Loonadministratie

Het administratiekantoor wil de documenten echter niet geven. Omdat het nog een vordering heeft op het failliete bedrijf, moet de curator maar betalen voor die stukken. Bovendien zijn die documenten eigendom van het kantoor, nu het deze heeft vervaardigd. De curator kan wel urenlijsten krijgen, evenals 20 administratiedozen. De curator vordert bij de rechtbank Gelderland alle administratie die betrekking heeft op het failliete bedrijf, en met name de loonadministratie. Weigert het kantoor, dan eist de curator een dwangsom die kan oplopen tot € 100.000.

Faillissementswet

Het afgeven van bescheiden aan de curator is geregeld in de Faillissementswet. Een gefailleerde dient de administratie terstond aan de curator te overhandigen. Ook ‘derden’, die beroeps- of bedrijfsmatig de administratie van een gefailleerde onder zich hebben, moeten die op verzoek van de curator volledig afgeven.

Retentierecht

Het administratiekantoor moet dus als ‘derde’ de administratie van het bedrijf aan de curator overhandigen, oordeelt de voorzieningenrechter. Dat het kantoor nog een vordering heeft op de klant, is niet relevant: het kantoor kan zich niet beroepen op een zogenoemd retentierecht. Ook als er nog een openstaande schuld is, moet het kantoor de administratie (kosteloos) aan de curator afgeven. Dat geldt voor de stukken die van de klant zijn én voor stukken die het administratiekantoor in opdracht van de klant heeft gemaakt of bewerkt. Niet tot de administratie behoren interne aantekeningen of berekeningen van het kantoor, en die hoeven niet aan de curator te worden gegeven.

Dwangsom

Het administratiekantoor wordt opgedragen de administratie, inclusief de loonadministratie, binnen vijf dagen kosteloos aan de curator te geven. Het kantoor stelt dat er mogelijk praktische problemen zijn (het heeft beperkt toegang tot de digitale portal), zodat het moeilijk zal zijn om aan die eis te voldoen. Daarvan zegt de voorzieningenrechter: de verplichting tot afgifte van de administratie staat voorop, overleg hierover maar met de curator. Worden de gevraagde stukken niet binnen vijf dagen afgegeven, dan moet het kantoor een dwangsom betalen van € 2.500 per dag, voor elke dag dat het te laat is.

ECLI:NL:RBGEL:2024:1345

Bron:Rechtbank Gelderland| jurisprudentie| ECLI:NL:RBGEL:2024:1345| 11-03-2024