Aannemer moet mogelijkheid krijgen herstelwerkzaamheden te verrichten

15 december 2021 | Overeenkomstenrecht

Bij de bouw van een dakkapel treedt schade op. De aannemer wil die schade herstellen, maar de opdrachtgever laat dat niet toe. De opdrachtgever vraagt de rechtbank de overeenkomst te ontbinden en wil een schadevergoeding.

Een vrouw vraagt een aannemer een dakkapel op haar woning te plaatsen. De prefab dakkapel blijkt bij aankomst beschadigd. Na de verzekering door de aannemer dat de schade kan worden verholpen, stemt de vrouw ermee in dat de dakkapel wordt geplaatst. Enkele uren later, als er al een gat in het dak is gezaagd voor de dakkapel, zegt de vrouw deze dakkapel toch niet te accepteren. Omdat het dak niet kan worden dichtgemaakt en er niet op korte termijn een andere dakkapel kan worden geleverd, geeft zij alsnog toestemming om de dakkapel te plaatsen. Vervolgens laat zij het werk toch stilleggen. Zij wenst vervanging van de gehele dakkapel, maar de aannemer wil de schade herstellen.

Tekortgeschoten

Bij de rechtbank Noord-Holland vraagt de vrouw ontbinding van de overeenkomst. Ook moet de aannemer 90 procent van de betaalde koopsom betalen (20.958 euro), en daarnaast de kosten van de deskundigen die de dakkapel hebben geïnspecteerd (7.570 euro), de kosten voor verwijdering van de dakkapel (5.324 euro) en de waterschade bij de buren en de vrouw zelf, die zijn ontstaan na een regenbui (1.753 euro). De aannemer is immers, volgens de vrouw, toerekenbaar tekortgeschoten in het nakomen van zijn verplichtingen uit de overeenkomst. Zijn herstelplan vond de vrouw onvoldoende. Kortom, de aannemer is in verzuim en moet de schade vergoeden. De aannemer meent weer dat de schade goed te verhelpen is. Maar nu de vrouw de werkzaamheden van het ene op het andere moment heeft stilgelegd, kán hij de opdracht niet meer afmaken.

Niet in verzuim

De aannemer vindt de rechtbank aan zijn zijde. Om aanspraak te kunnen maken op schadevergoeding is het noodzakelijk dat de aannemer in verzuim is. Door de aannemer niet toe te staan de herstelwerkzaamheden te verrichten, heeft de vrouw hem niet de mogelijkheid geboden binnen een redelijke termijn alsnog zijn verplichtingen uit de overeenkomst na te komen, terwijl dit een vereiste is om verzuim te laten intreden. Door de opstelling van de vrouw is de aannemer niet in verzuim en dat betekent dat hij niet schadeplichtig is. De overeenkomst wordt niet ontbonden, waardoor de aannemer niet 90 procent van de aanneemsom hoeft terug te betalen. Ook hoeft hij niet de kosten voor de deskundigen te vergoeden en de waterschade evenmin.

ECLI:NL:RBNHO:2021:11175

 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNHO:2021:11175

Bron: Rechtbank Noord-Holland | jurisprudentie | 20-12-2021