Aandelen verkopen? Summier onderzoek naar koper is voldoende

4 augustus 2022 | Ondernemingsrecht

Een bestuurder verkoopt zijn vennootschap, die snel daarna failliet gaat. De nieuwe eigenaar had twijfelachtige bedoelingen met zijn aankoop. De vraag is of de verkoper goed had moeten onderzoeken wie de koper eigenlijk is.

Een bestuurder van een vennootschap verkoopt de aandelen van het bedrijf aan een ander. Snel daarna gaat het bedrijf failliet. Het tekort bedraagt dan 87.000 euro. De curator stelt de verkopende bestuurder aansprakelijk wegens kennelijk onbehoorlijke taakvervulling in de periode voorafgaand aan de verkoop van de onderneming. De rechtbank Midden-Nederland moet vaststellen of de curator gelijk heeft.

Publicatieplicht

Als een vennootschap failliet gaat, is iedere bestuurder aansprakelijk voor het tekort. Maar dat geldt alleen als het bestuur zijn taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld, en het aannemelijk is dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Het gaat om de taakvervulling door het bestuur in de drie jaren voorafgaand aan het faillissement. Volgens de curator heeft deze bestuurder de taak onbehoorlijk vervuld omdat de publicatieplicht is geschonden. Een rechtspersoon is verplicht om binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar de jaarrekening openbaar te maken. Twee oudere jaarrekeningen zijn niet gepubliceerd. Daarmee staat de onbehoorlijke taakvervulling vast, waardoor wordt vermoed dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Het bestuur kan dat vermoeden proberen te weerleggen, door bijvoorbeeld aannemelijk te maken dat andere omstandigheden een belangrijke oorzaak van het faillissement zijn geweest.

Witwassen

De rechtbank constateert dat de onderneming vóór de aandelenoverdracht wel schulden had maar dat vormde geen risico op faillissement. De directe aanleiding voor het faillissement is geweest dat de koper het bedrijf heeft gebruikt voor onverklaarbare financiële transacties; mogelijk was sprake van witwassen en fraude. Dát was de oorzaak van het faillissement, niet de geschonden publicatieplicht.

Onderzoeksplicht

Volgens de curator heeft de bestuurder bij de aandelenoverdracht roekeloos, en dus onzorgvuldig, gehandeld jegens de schuldeisers. Hij heeft de achtergrond en persoon van de koper onvoldoende onderzocht, en zo het risico op een faillissement vergroot. De bestuurder betwist dit: de koper was een bekende van vroeger, eenvoudig googelen leverde geen bijzonderheden op en de koper gaf aan te willen ondernemen. Uit eerdere rechtspraak blijkt dat eenvoudig internetonderzoek in dergelijke gevallen voldoende is. De bestuurder hoefde geen argwaan te hebben over de koper. De bestuurder heeft bij de verkoop van de onderneming niet roekeloos gehandeld. Daarmee staat niet vast dat hij aansprakelijk is voor het tekort in het faillissement van zijn onderneming, wat hij dan ook niet uit eigen zak hoeft te betalen.

ECLI:NL:RBMNE:2022:2769

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2022:2769

Bron:Rechtbank Midden-Nederland| jurisprudentie| ECLI:NL:RBMNE:2022:2769| 03-08-2022